Beyaz liste

Son güncelleme: 04.01.2024

Bir temsilci bir destek talebini spam olarak işaretlediğinde, kendisine müşterinin engelleneceğine ve müşterinin tüm sonraki destek taleplerinin otomatik olarak "Spam" filtresine gönderileceğine dair bir uyarı görüntülenir.

Ancak bu, özellikle büyük destek talebi akışı söz konusu olduğunda temsilcileri her zaman durdurmaz. Bir müşteri veya iş ortağı hala yanlışlıkla engellenebilir, bu da önemli bilgilerin kaçırılmasına neden olur ve müşterinin engellemesi kaldırılana kadar gönderdiği tüm destek talepleri otomatikman spam olarak işaretlenir.

Bu tür durumları ortadan kaldırmak için, yönetici hesabındaki "Ayarlar" bölümünde "Beyaz liste" aldı bir alt bölüm belirdi. Burada, "Spam olarak işaretle" eyleminin yoksayılacağı belirli e-posta adresleri, e-posta adresleri veya alan adları maskeleri belirtilebilir.

Ayrıca bir müşterinin sizinle e-posta ve Skype gibi farklı kanallar aracılığıyla iletişim kurabileceğini de dikkate aldık — temsilciler müşterinin hiçbir kanaldaki destek talebini spam olarak işaretlemeyecektir. Elbette, farklı kanallardaki müşteri profillerinin birbiri ile ilişkilendirilmiş olması şartıyla.

Müşterilerin ve iş ortaklarının listesi sürekli güncellenmektedir ve herkesi önceden beyaz listeye eklemeniz pek mümkün değildir; bu nedenle, bir müşterinin yanlışlıkla engellenmesi durumunda hangi temsilcinin bu hatayı yaptığını tespit etmek önemlidir. Bu, temsilciye hangi destek taleplerinin spam olarak işaretlenmesi gerektiğini ve hangilerinin gerekmediğini daha ayrıntılı olarak açıklamanıza olanak tanır.

Engellenen bir müşterinin sayfasında, oluşturulma tarihi ve saati yerine, müşteriyi ne zaman ve hangi temsilcinin engellediği bilgisi görüntülenir.

Bu makale yardımcı oldu mu?